Analyse

Brexit feuilleton afleving 6: “commerciële en operationele gevolgen”

Wanneer er effectief een Brexit komt, en het Verenigd Koninkrijk Europa verlaat, staan meer dan 300.000 jobs in de reissector op de helling in het V.K., en zo’n 400.000 in Europa. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door World Travel & Tourism Council (WTTC). De impact van een no-deal zou met andere woorden veel schade berokkenen aan één van de belangrijkste economische sectoren in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het WTTC draagt de toeristische sector meer dan € 1,5 biljoen bij aan het BBP van Europa (10,3% van het totaal), en is het goed voor 27,3 miljoen jobs (11,7% van het totaal). In het V.K. is de toeristische sector goed voor 213,8 miljard pond van het BBP (10,5% van het totaal) en goed voor 4 miljoen jobs (11,6% van het totaal). De analyse van het WTTC bracht de impact op de reisindustrie in beeld voor de komende tien jaar. Daarbij werd rekening gehouden met de voorspelde daling van 7,7% in de globale economie in het V.K (aldus het International Monetary Fund IMF).

In deze situatie zou een No Deal resulteren in:

  • Een verlies van 308.000 jobs in het V.K,
  • Een verlies van 399.000 jobs in de rest van Europa,
  • Een verlies van 18,6 miljard pond aan het BBP (V.K.),
  • Een verlies van 22 miljard pond aan het BBP in de rest van EU.

P&O Ferries: “We blijven onze diensten aanbieden”

Dan Bridgett (Head of Communication bij P&O Ferries): “Zolang goederen worden vervoerd en mensen reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, zal P&O Ferries een uitgebreide ferry- en logistieke dienst blijven aanbieden van en naar het Europese vasteland. We hebben aan beide kanten nauw samengewerkt met de autoriteiten en zij hebben ons te kennen gegeven zich volledig bewust te zijn van de economische en commerciële belangen van het vrij verkeer over hun grenzen. We verwachten van hen dat ze actie ondernemen om de gevolgen van opnieuw geïntroduceerde douane- en sanitaire controles te verzachten, zodat onze klanten kunnen blijven vertrouwen op onze diensten voor de import en export van onmisbare goederen.”

Brussels Airport: “Operationele en commerciële gevolgen”

Arnaud Feist (ceo Brussels Airport): “Brexit heeft natuurlijk operationele en commerciële consequenties. Operationeel bijvoorbeeld door de douanemaatregelen, die impact hebben op passagiers maar vooral ook op de vrachtstromen. Maar denk ook aan alle overeenkomsten die bestaan op basis van certificering van vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen. Commercieel is besloten alle bestaande vluchten tussen EU en UK te bevriezen op 2018 niveau. Voor Brussels Airport heeft dit geen directe consequenties omdat er nog geen nieuwe vluchten gepland stonden, maar een tweetal nieuwe projecten komen hierbij voorlopig tot stilstand. Er zijn echter vanuit de UK naar geheel Europa voor 2019 al veel nieuwe vluchten aangekondigd.”

ECTAA: “het risico van een no-deal komt dichterbij”

Michel de Blust: “Sinds de afwijzing van de Brexit-overeenkomst door het Britse parlement en de weigering van de Europese Unie om de onderhandelingen over een uitstap herop te starten, komt het risico van een no-deal op 29 maart 2019 heel dichtbij. Om een rampzalig scenario en een volledige blokkering van vervoer, handel en verkeer van personen tegen eind maart te voorkomen, bereidt de EU zich voor op het aannemen van een aantal regelgevende bepalingen gericht op het behoud van het vervoer en de handel. Deze regels zouden van toepassing zijn tot eind maart 2020.

Volgende bepalingen hebben hun weerslag met name voor de toeristische industrie:

Een ontwerp-verordening inzake luchtvervoer moet worden goedgekeurd volgens de urgentieprocedure van het Europees Parlement en de Raad om de continuïteit van het luchtvervoer tussen de EU en het VK te waarborgen. De Britse luchtvaartmaatschappijen kunnen op die manier vluchten tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland blijven uitvoeren, met uitzondering van ‘cabotage’ vluchten binnen de Unie.

Tijdelijke capaciteitsbeperkingen zijn uitgesloten. De codeshare-vluchten zijn ook gevrijwaard. Deze verordening is al goedgekeurd door de Vervoerscommissie van het Europees Parlement en zal naar verwachting in de plenaire vergadering van 11-14 februari worden aangenomen. De tekst is ook in beginsel door de Raad overeengekomen.

Een andere ontwerpverordening betreft de vrijstelling van Britse burgers van de visumplicht om het Schengengebied binnen te komen. Ook dat item zal in februari moeten worden goedgekeurd. Het moet nog worden bevestigd dat de houders van een Brits paspoort de ‘EU-EEA paspoorten’ controlepunten kunnen blijven gebruiken. Bij ontstentenis zullen ze de ‘non EU paspoorten’ moeten gebruiken, wat kan leiden tot opstoppingen aan de controles.

Deze regelgeving treedt in voege op 30 maart 2019 in het geval van een ‘no-deal’ en zullen tijdelijk worden gehandhaafd tot maart 2020. De voorschriften zijn van toepassing zolang het VK vergelijkbare bepalingen voor EU-luchtvaartmaatschappijen en voor Europese burgers garandeert. Het Verenigd Koninkrijk heeft al aangekondigd dat het EU-burgers visumvrije toegang tot hun grondgebied garandeert en Europese identiteitskaarten als geldig reisdocument accepteert (nvdr. ter herinnering, Britse burgers hebben geen identiteitskaart).

Een Brexit zonder overeenkomst zou praktische gevolgen hebben voor het seizoen zomer 2019 en winter 2019-2020:

  1. Europese en Britse luchtvaartmaatschappijen kunnen hun verbindingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk verzekeren op de oorspronkelijk geplande tijdstippen en capaciteiten. Britse maatschappijen zullen binnen de EU geen ‘cabotage’ vluchten meer kunnen uitvoeren. Codeshare-overeenkomsten worden gehandhaafd. Deze bepalingen zijn van toepassing tot eind maart 2020 (einde van de winterplanning 2020).
  2. Eurostar, Eurotunnel en de ferry’s zullen op dezelfde manier blijven functioneren tot eind maart 2020.
  3. Britse reizigers zullen zonder visum naar de EU-landen kunnen reizen voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende dagen.
  4. Europese reizigers kunnen zich zonder visum en met hun nationale identiteitskaart naar het VK begeven.

Al deze bepalingen zijn tijdelijk tot eind maart 2020 en het behoud ervan op lang termijn zullen het onderwerp zijn van overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.”


Lees hier alle vorige episodes:

Episode 5

Episode 4

Episode 3

Episode 2

Episode 1

Comments