Analyse

Brexit-feuilleton, aflevering 5: ‘Voorzichtig maar licht positief’

Deze week gaat TM verder op het Brexit-debacle, met reacties van Louise Priior van CLIA UK, Veerle De Boeck van FBAA, en Manuela Libens van Gallia. Ook bij hen klinken er veel vragen maar merken we toch een voorzichtige positiviteit.

Louise Prior (CLIA UK): “De klant blijft beschermd”

“De Britse regering heeft richtlijnen gepubliceerd omtrent passagiersverkeer naar de EU via vliegverkeer, treinverkeer of zeeverkeer na de Brexit, vooral met het oog op een No Deal-scenario. Deze richtlijn geldt ook voor de cruise-industrie en zegt dat vanaf 29 maart 2019, in het scenario van ‘geen Brexit-deal’, cruiseoperaties verder zullen uitgevoerd worden zoals vandaag. Passagiers die inschepen voor een cruise in een haven in het Verenigd Koninkrijk zullen verder genieten van dezelfde EU-wetten en -regulering op zee zoals nu. Deze worden overgenomen in de wetgeving van het VK. Passagiers zorgen wel best voor een goede reisverzekering, zorgen ervoor dat ze goed hun boeking hebben gecontroleerd en op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden. Indien de reiziger nog met vragen zit richt hij zich best tot de cruiserederij of zijn verzekeringsmaatschappij. Het is altijd aan te raden om voor vertrek online de laatste reisinformatie te bekijken voor je bestemming en cruisemaatschappij. Dit advies moet VK-onderdanen en EU-onderdanen geruststellen die een cruise willen ondernemen met vertrek in het Verenigd Koninkrijk volgend jaar. Wij volgen de situatie verder op en zullen kort op de bal spelen en updates rond de situatie communiceren.”

Veerle De Boeck (FBAA): “Ook bij no deal een oplossing”

“Als federatie hebben we gevolg gegeven aan de oproep van de Europese Commissie en onze overheid, om ons als sector voor te bereiden op alle scenario’s, inclusief een harde Brexit. In de eerste plaats hebben we een inventaris opgemaakt van de belangrijkste domeinen die geaffecteerd kunnen worden. Een harde Brexit kan immers gevolgen hebben voor onze ondernemingen, chauffeurs en passagiers. Veel zal afhangen van de houding van de onderhandelende partijen. Positief is dat beide partijen willen streven naar een vrijgemaakte autobus- en autocarmarkt, met wederzijdse erkenning en behoud van de huidige regels. Denk aan de technische specificaties van de voertuigen, het rijbewijs, de voortgezette opleiding, de toegang tot het beroep en de markt. Wij gaan ervan uit dat ook bij een no deal-scenario zal gezocht worden naar een werkbare oplossing. Al is het mogelijk dat die nog enige tijd op zich laat wachten. De UK heeft bijvoorbeeld aangegeven bij een Brexit meteen te zullen toetreden tot het interbus-akkoord, dat ten minste voor ongeregelde diensten de toegang tot de markt moet verzekeren. Voor de geregelde internationale afstandslijnen, die hier geen deel van uitmaken, liggen de kaarten bij een harde Brexit een stuk moeilijker. Bij het grensoverschrijdend personenverkeer komen er mogelijk veranderingen op het niveau van de identiteitsbewijzen, de Europese verzekeringskaart en de rijbewijzen.

In tegenstelling tot het vrachtvervoer en de luchtvaart, heeft de Europese Commissie voor onze sector geen actieplan voorzien om de gevolgen van een harde Brexit te temperen. Er werd wel een voorstel ingediend dat voorziet in de vrijstelling van visa, op basis van wederkerigheid. Of onze inwoners nog met een identiteitskaart zullen kunnen reizen, is op dit ogenblik nog onduidelijk. Wij hopen vooral dat het oponthoud aan de grenzen beperkt zal blijven. De bijkomende voorstellen die de commissie eind december heeft ingediend zijn alvast een stap in de goede richting.”

Manuela Libens (Gallia): “Veel vragen bij, maar geen boekingsterugval”

“Gezien er momenteel nog geen wijzigingen zijn ten gevolge van de Brexit en niemand ons ook kan zeggen of er wijzigingen komen in bijvoorbeeld personenverkeer kunnen wij hier momenteel geen commentaar op geven. De dag dat duidelijk wordt wat er gaat veranderen kunnen wij eventuele impact op onze business hiervoor bekijken en de nodige maatregelen nemen. Tot dan is het allemaal stemmingmakerij (internationaal paspoort, gesloten grenzen, visum, vliegtuigen die niet meer mogen vliegen boven Brits of omgekeerd Europees grondgebied, boten die niet meer de havens binnen mogen… en wat we nog allemaal horen). Het enige dat wij zien is dat de potentiële klanten er veel vragen bij hebben maar dat er toch niet echt een terugval in de boekingen te noteren valt omdat niemand gelooft dat het allemaal zo een vaart zal lopen.”

Comments