Analyse

Brexit-feuilleton, aflevering 4: “Impact per scenario is niet in te schatten”

Ook deze week publiceert Travel Magazine enkele opmerkelijke reacties uit de Belgische reisindustrie in het kader van de Brexit. Nu het Britse Lagerhuis vorige week de Brexit-deal formeel heeft verworpen, blijft de hele wereld met een vergrootglas naar het Verenigd Koninkrijk kijken. Zo publiceerde de Nederlandse beroepsvereniging ANVR een White Paper, exclusief voor zijn leden en business partners. In de White Paper gaat de ANVR in detail in op de gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse reisbranche.

Frank Oostdam, directeur/voorzitter ANVR: “Precies op tijd publiceert de ANVR een praktisch document voor de leden met de gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse reisbranche. Onze analyse is dat directe gevolgen voor de reisbranche, anders dan transport van goederen, wel meevallen. Indirect heeft de Brexit en de onzekerheid hierover echter wel behoorlijke gevolgen voor de Nederlandse economie en dus ook het toerisme.”

De ANVR-white paper gaat in op de gevolgen voor reisdocumenten, bagage, maar ook de pakketreizenwet, bij zowel ‘deal’ als ‘no deal’. Ook de fiscale gevolgen worden besproken wanneer het VK uit de EU stapt.

Dat de gevolgen voor het reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk vrij beperkt zullen zijn, komt vooral door:
–  de noodmaatregelen van de EU (het EU “no-deal” Contingency Action Plan)
– de genomen wettelijke maatregelen in het VK zelf
– de specifieke regels voor EU-consumentenbescherming, alsmede
– het toe te passen one-stop security system van de EU, waardoor bagage vanuit het VK niet nogmaals in de EU hoeft te worden gescreend.

Wie meer informatie over de White Paper wenst, kan contact opnemen met de ANVR. 

TUI: “Alles loopt gewoon door”

Piet Demeyere (Head of External Communications TUI  Belgium): “Zoals veel bedrijven, analyseren en plannen we voor mogelijke Brexit-implicaties voor het hele bedrijf. Het is ons doel om onze activiteiten voort te zetten zoals we vandaag doen en zonder enige materiële onderbreking, zowel in het VK als in de EU. Om dit te waarborgen, bereiden we noodmaatregelen voor waar nodig voor verschillende scenario’s, waaronder een “harde Brexit”. We hebben de vragen geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan de Brexit en monitoren deze. Volgens de huidige status-quo zijn ze beheersbaar.”

ABTO-BTO: “De onzerkerheid vertaalt zich naar aarzelend aankoopgedrag”

Luc Coussement (voorzitter ABTO): “Het Brexit dossier wordt binnen de ECTAA werking in de commissie Destination & Sustainable Development op de voet opgevolgd en tweemaandelijks besproken met de afgevaardigden van het Britse ABTA. De bevindingen blijven steeds gelijk: er zijn verschillende scenario’s mogelijk, de impact per scenario is eigenlijk niet echt in te schatten en we weten absoluut niet welke kant het zal op gaan.  Onze aanbeveling naar de ABTO-BTO-leden is dat elk lid voor zich, de impact op zijn operaties van een mogelijke Brexit in kaart brengt. Een mogelijke realiteit waar ABTO-BTO voor vreest, is dat er een grote kloof zal ontstaan tussen de aanpak van het bedrijfsleven en die van gouvernementele instellingen. Hoe snel (of traag) zullen ons land, de andere Europese lidstaten, de EU en het Verenigd Koninkrijk inspelen op de uiteindelijke uitkomst van de stemming in het Brits Lagerhuis? Het bedrijfsleven zal ongetwijfeld vlug willen schakelen om de operaties en het commerciële impact te beperken, indien dit nog niet gebeurd zou zijn. Zullen de overheidsinstanties hier volgen in snelheid en tijdig de nodige overbruggingstermijnen, de (tijdelijke) juridische en operationele werkkaders en mankracht voorzien om dit mogelijk te maken? De discrepantie tussen beide snelheden vormt een reëel risico dat heel wat logistieke implicatie met zich kan meebrengen. Hoe gaan we in- en uitklaren? Wat met bestaande verbindingen op vlak van personen en goederen? Wat met de privacy datastromen en wat met de pas geïntroduceerde Package Travel Directive? Komen er over de hele lijn nieuwe UK-regelgevingen of zullen die toch op het spoor blijven van wat er vandaag door de Europese Unie is opgebouwd?

Wij raden dan ook stellig onze ABTO-BTO leden aan om actie te ondernemen. Voor alle actoren in onze sector is het dus wel degelijk zaak om de mogelijke afhankelijkheden op gebied van personenverkeer, dataverkeer en goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk in kaart te brengen. Dit zal hen toelaten mogelijke risico’s in kaart te brengen en tijdelijke brugoplossingen te bedenken. Eenmaal voorbij maart 2019 kan er snel geschakeld worden in functie van wat er aan brugoplossingen vanuit België, Europa en het Verenigd Koninkrijk zal aangeboden worden. Het is cruciaal dat de snelheid waarmee de overheid en het bedrijfsleven zullen moeten schakelen best zo synchroon mogelijk verloopt. Een duidelijke open en transparante werking tussen het bedrijfsleven en de gouvernementele werking is een absolute vereiste. Benieuwd of we hierin met onze lokale autoriteiten en de Britten zullen slagen.

Naast deze operationele en logistieke zaken is er ook het psychologische effect van de Brexit. Noem het de Europese onzekerheid met een aanzienlijk effect op de consumenten. Zal het e-commerceverkeer mogelijk blijven na de Brexit? Zullen we nog steeds even makkelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen? Evenementen en meetings organiseren? Al deze vragen zijn een duidelijk teken dat er veel onzekerheden zijn rond dit dossier. Deze onzekerheid vertaalt zich vandaag al in een aarzelend aankoopgedrag en wij vermoeden dat naar aanloop van maart 2019 dit enkel nog zal verscherpen.”

Luchthaven OST – ANR: “Te vroeg om een standpunt in te nemen”

Marcel Buelens (CEO Luchthaven Oostende-Brugge / Luchthaven Antwerpen):

“Wij realiseren ons als luchthavensector dat de Brexit een zware impact kan hebben. De Europese Commissie bereidt zich ondertussen voor op het definiëren van reglementeringen bij diverse scenario’s (harde of zachte Brexit). Nu is het nog te vroeg om reeds een standpunt als luchthaven in te nemen daar wij nog niet weten wat de definitieve Brexit-beslissing, respectievelijk situatie, zal zijn. Wel heeft de luchthaven de bevoegde autoriteiten in kennis gesteld van haar bekommernissen op het vlak van route-ontwikkeling en aantal bewegingen op de UK-bestemmingen.”

Volgende week kan u op de TM-website terecht voor de vijfde aflevering van het Brexit-feuilleton, met reacties van onder meer CLIA en de FBAA.

Comments