Analyse

Brexit-Feuilleton aflevering 3: “Een echte ondernemer vindt steeds de beste oplossing”

VVR: “Impact op de reisprofessionals voor UK-klanten”

Koen van den Bosch (VVR): “De Brexit is vandaag, of we het graag willen of niet, helemaal niet duidelijk. Laat staan dat de mogelijke gevolgen ervan dat zijn. Waar de Brexit tot voor kort een zekerheid was, geven analisten vandaag mee dat een nieuw referendum en mogelijke no-Brexit opnieuw bespreekbaar wordt. Ieder bedrijf dat met het VK werkt, doet er goed aan om door de Brexit Impact Scan te lopen die door de FOD Economie werd opgezet. Deze scan heeft verschillende mogelijke situaties gegroepeerd rond 9 thema’s: uitvoer, invoer, diensten, vervoer, toelevering, digitale data en diensten (privacywetgeving), intellectuele eigendom, vestiging en concurrentie en markt. Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. De EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen nog in Brussel over de toekomstige relatie. Die onderhandelingen gaan onder meer over de mate en intensiteit van controles aan de grens en in hoeverre je toegang blijft houden tot de Britse markt en het Verenigd Koninkrijk tot de Belgische markt. Deze scan geeft je het beste advies voor jouw bedrijf, gebaseerd op de situatie zoals die is, maar geeft je geen uitsluitsel zolang de onderhandelingen nog lopen. Om bedrijven meer tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden, spreken de EU en het Verenigd Koninkrijk ook over een overgangsperiode die onderdeel is van het terugtrekkingsakkoord.

Die overgangsperiode zou tot 31 december 2020 duren. In principe is nu afgesproken dat gedurende deze periode het Verenigd Koninkrijk behandeld wordt alsof het (nog) een onderdeel is van de EU. Daarover kan echter pas definitieve zekerheid gegeven worden als het gehele terugtrekkingsakkoord is goedgekeurd. Ook op vlak van BTW zullen er aanpassingen komen.

Op 29 maart 2019 om middernacht zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. Als er een akkoord voor de uitstap is, dan volgt er een overgangsperiode van 30 maart 2019 tot 31 december 2020. Tijdens die periode wordt het Verenigd Koninkrijk nog verder beschouwd als een EU-lidstaat en verandert er dus niets tot en met die datum. Als er geen akkoord is, dan wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 beschouwd als een derde land. Ook hier weer moet iedereen beseffen dat de FOD dit doet op basis van de vandaag beschikbare informatie.

Voor de toerismeprofessionals die klanten naar het Verenigd Koninkrijk brengen, zal dit uiteraard een impact hebben. Of het nu handelt om de pure leisure reiziger, de zakenreiziger of reizigers die voor een specifiek event naar het VK afreizen, het is vooral de reiziger die puur praktisch hinder zal gaan ondervinden. Concreet denken we dan aan verhoogde grenscontroles en dus langere wachtrijen die zich voornamelijk zullen laten voelen in de internationale stations en luchthavens. Voor de professionals zal er uiteraard ook een impact zijn. Langs de ene kant op vlak van BTW-administratie, op vlak van GDPR,… Langs de andere kant zal de reisprofessional op vlak van informatie en ondersteuning van de klanten uiteraard de nodige stappen ondernemen, zodat deze niet voor verrassingen komen te staan. Het spreekt voor zich dat VVR zijn leden zal blijven informeren en adviseren zodat ze hier zo makkelijk en efficiënt mogelijk mee zullen kunnen omgaan.”

UPAV: “wijzigende verantwoordelijkheid”

Anne-Sophie Snyers (UPAV): “De Brexit zal onmiskenbaar een impact hebben op de activiteiten van de reisagenten, afhankelijk van hun relatie met het Verenigd Koninkrijk. Op dit ogenblik is het echter moeilijk in te schatten wat de concrete impact zal zijn voor onze leden. In afwachting van de definitieve uitkomst trachten we alvast de precieze veranderingen voor ons beroep in kaart te brengen.

Belgische reisagenten organiseren reizen naar het Verenigd Koninkrijk: welke veranderingen mogen ze verwachten? Het VK maakt geen deel uit van het Schengengebied, wat de grenscontroles in de stations en de luchthavens verklaren. Op dat niveau zal op zich weinig veranderen. Meer doorgedreven controles zijn wel mogelijk, al is het op dat vlak nog koffiedik kijken. Wat de BTW betreft zullen we ons moeten beroepen op de wet volgens art 41 van 2014. Maar wat moeten we verwachten? Zal het VK nog deel uitmaken van de douane-unie? De wijzigingen op vlak van BTW zijn dus nog niet voor meteen. Meer en meer reisorganisatoren doen een beroep op DMC’s voor de organisatie van hun reizen. Moeten deze DMC’s dezelfde regel toepassen en m.a.w. geen BTW meer rekenen op hun verkoop aan Belgische reiskantoren? Kan dit een prijsvoordeel betekenen voor onze klanten? Een punt dat in de toekomst met aandacht zal moeten worden opgevolgd. De nieuwe Europese reiswet maakte dat de Belgische reisagenten ontdaan waren van de verantwoordelijkheid bij de verkoop van pakketreizen, georganiseerd door Europese reisorganisatoren. Mocht het Verenigd Koninkrijk binnenkort geen deel meer uitmaken van de Europese Unie dan neemt de Belgische retailer, in het geval van verkoop van een Engelse package, de verantwoordelijkheid over de organisatie van de reis over bij de doorverkoop.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van uw portfolio aan bestemmingen kan dat o.a. volgende gevolgen hebben: onduidelijkheid over de toepassing van een reeks regels, de reactie van de wereldmarkten en de invloed op de prijzen, de omvang en intensiteit van toekomstige grenscontroles. Voor Belgische reisorganisatoren die hun producten verkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn er volgende aandachtspunten: reisprofessionals die pakketten verkopen in het VK zullen voortaan moeten beschikken over een ATOL licentie, zelfs als ze in Europa zijn gevestigd, en zullen zich – gecombineerd met een vliegverbinding – moeten schikkan naar de Britse regels inzake financiële zekerheid. De financiële garantie die de Europese aanbieders vandaag genieten zullen niet meer van toepassing zijn wanneer hij producten aanbiedt op de Britse markt. Na de Brexit mogen alleen verzekeraars of garantiefondsen die gevestigd zijn in het VK de financiële garantie bieden aan reisprofessionals die in het VK gevestigd zijn. De UPAV organiseert binnenkort een post Brexit-conferentie om dieper in te gaan op de gevolgen en de nieuwe situatie op de Europese reismarkt.”

VLARA: “Een echte ondernemer vindt steeds de beste oplossing”

Carl Appels (VLARA): “We kunnen de impact van de Brexit moeilijk inschatten. De grote onzekerheid en onduidelijkheid is het ergste voor alle bedrijven. Als we ervan uitgaan dat we een ‘harde’ brexit krijgen, dan moeten we specifiek voor het toerisme een onderscheid maken tussen de verschillende toeristische activiteiten. Voor het vervoer (trein, bus, ferry) heeft de Brexit gevolgen omdat het van intercommunautaire handel verandert in extracommunautaire handel en er hiervoor dus nieuwe regels gelden. Voor het transport via de weg gaat de ‘harde Brexit’ grote gevolgen hebben: het stoppen van vrij verkeer wordt de eerste issue. Grenscontroles, extra douaneformaliteiten, extra taksen,… met tijdverlies aan de grens als gevolg. De mogelijke nieuwe immigratiewetten kunnen leiden tot lange vertragingen en enorme wachttijden bij de cruisehavens die van invloed zijn op de cruisesector. Bij een Brexit zonder compromissen moeten de maritieme spelers zich voorbereiden op het verlies van de EU-vrijstelling. Wat het luchtverkeer betreft kan de impact zeer groot zijn. Bij een ‘no-deal’ vallen de Britse luchtvaartmaatschappijen plots niet meer onder de Europese afspraken en verliezen ze hiermee het recht om boven het EU-gebied te vliegen. De vluchten tussen VK en andere Europese landen kunnen wel gewoon doorgaan want hiervoor kunnen ze op eerdere overeenkomsten terugvallen. Voor de vluchten naar de VS is het anders want die zijn momenteel op Europees niveau geregeld (Bermuda 2).

De wisselkoers tussen de euro en het Britse pond zal een invloed hebben op het toerisme. Wordt de Britse pond duurder ten opzichte van de euro, dan zullen de Britten minder geneigd zijn om naar het Eurogebied te reizen. Maar door de zwakkere pond wordt het Verenigd Koninkrijk wel aantrekkelijk voor de burgers uit het eurozone. Voor de Europese toeristische sector blijft een vrij verkeer van toeristen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie van groot belang. VLARA weet dat de reissector veerkrachtig is en deze uitdagingen wel zal aankunnen. Een echte ondernemer vindt steeds de beste oplossing.”

Comments