Cruise

Belgische cruisepassagier wordt jonger, cruiset langer en dichter bij huis.

Op een CLIA-networking event in Antwerpen heeft de Cruise Line International Association haar Belgische leden en Paul Nuyens, haar nieuwe manager voor België, Nederland en Frankrijk voorgesteld aan de reisindustrie. Paul Nuyens: “Mijn taak bestaat erin de cruiserederijen, reisagenten en andere partners waaronder de havens samen te brengen om één gemeenschap te creëren die ervoor zorgt dat meer mensen kiezen voor een cruise.” Ook moet hij reisagenten aanzetten het online-opleidingsprogramma te volgen en zich zo te ontwikkelen tot cruise-expert. Hoe meer modules de reisagent doorloopt, hoe meer hij of zij wordt betrokken bij het cruise-gebeuren en uitgenodigd op evenementen en bezoeken. Meer info op cruiseexperts.org.

De resultaten voor de eerste drie kwartalen van 2018 tonen intussen dat het aantal cruisepassagiers in ons land vorig jaar stagneerde. Nuyens: “Uit deze voorlopige cijfers blijkt wel dat het Belgische cruisepubliek jonger wordt, de mensen iets langer op reis gaan, maar dichter bij huis cruisen.” CLIA ziet vooral een groei in de leeftijdsgroepen van de kinderen onder de 12 jaar en de 20 tot 39-jarigen wat erop wijst dat er meer gezinnen met jonge kinderen op cruise vertrekken. Opvallende winnaar is de Middellandse Zee waar het aantal cruisepassagiers vorig jaar met 24 procent groeide, ten nadele van de verre bestemmingen waaronder de Caraïben. De gemiddelde leeftijd van de cruisepassagier daalde van 52 naar 51 jaar.

© foto Travel Magazine

Comments