Newsflash

Belgian Travel Summit: uitgesteld tot voorjaar 2019

De Belgian Travel Summit is een uniek event waarbij alle actoren uit de outgoing reissector worden samengebracht. Doel is zoals aangegeven om er tijdens een werk vierdaagse een helder en gedragen visiedocument uit te schrijven dat een aantal belangrijke krijtlijnen op korte, middellange en langere termijn zal uittekenen. De focus zal op de thema’s: Duurzaamheid, Opleiding, Business Development en Digitalisering.

Aangezien onze sector zo snel evolueert zal dit event (wat als een tweejaarlijks geheel gezien wordt) ook opvolging kennen via tussentijdse sessies in België. Deze momenten hebben tot doel om het document levendig te houden, het af te toetsen en aan te passen aan de nieuwe marktontwikkelingen en noden.

Het initiatief van ABTO, UPAV en VVR wordt vanuit het gehele spectrum van de reismarkt en daarbuiten ook zeer positief onthaald. De drie initiators nodigen dan ook graag alle andere verenigingen uit om mee dit project te realiseren.

Verschillende professionals gaven aan zeker te willen deelnemen, maar konden gezien de korte deadline en reeds eerder aangegane engagementen hun agenda niet meer vrij maken.

Vanwege deze zeer grote interesse en vraag vanuit de markt is er besloten om het event – waarbij de bestemming en format behouden blijven – te verschuiven van de geplande data in december naar het voorjaar 2019.

Dit noopt de organisatie om samen met partners Emirates en Rash Al Khaimah Tourism af te stemmen en een en ander opnieuw in te plannen. Gezien echter het belang van een zo breed mogelijk draagvlak en toegankelijkheid wordt het als opportuun gezien om even deze tijd te kopen.

Verdere informatie en inschrijvingsmogelijkheden volgen eind oktober.

Comments