Reisindustrie

Allianz Global Assistance: update met Rudi & Tanja

Na de aankondiging van Stéphane Aerts als nieuwe sales & marketing director bij reisverzekeraar Allianz Global Assistance (TM Newsletter 1055 van 4 januari), had TM een gesprek met Rudi Verschoren en Tanja Maes van het AGA salesteam. Rudi Verschoren, al meer dan 33 jaar in dienst bij Allianz Global Assistance (vroeger Elvia Verzekeringen en Mondial Assistance) en officieel business development manager, stuurt commercieel de zaken aan voor het travel-segment. Hij krijgt daarbij de ondersteuning van Frank Audenaert, Wim Vervaet, Charlotte Hervy en Tanja Maes. Tanja Maes heeft binnen het commercieel team de functie van Business Developer E-travel & Corporate. Voordien was ze bijna zeven jaar aan de slag bij Thomas Cook, o.a. als regional key account manager.

Insurance Distribution Directive (IDD)

Op basis van de Europese richtlijn ‘Insurance Distribution Directive’ (IDD) zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving omtrent de distributie van verzekeringen. In de IDD-richtlijn komen ook de inschrijvingsvoorwaarden voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen aan bod. De IDD-richtlijn bepaalt in dat verband meer specifiek dat alle personen die rechtstreeks bij de distributiewerkzaamheden betrokken zijn, over voldoende kennis en vakbekwaamheid moeten beschikken, zowel bij de inschrijving als tijdens de volledige duur van die werkzaamheden. Zij verplicht hen ertoe zich permanent bij te scholen en jaarlijks 15 uur beroepsopleiding te volgen. “Die regels strekken ertoe de klanten nog beter te beschermen en binnen de verzekeringssector voor een erg sterke integriteits- en compliancecultuur te zorgen,” aldus het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Sommige van de nieuwe regels moeten dat beschermingsniveau overigens nog verhogen. Dat is onder andere het geval met de verplichting om een gestandaardiseerd informatiedocument aan de klanten te overhandigen, of de verplichting voor distributeurs om een procedure uit te werken voor de goedkeuring van en het toezicht op de verzekeringsproducten, rekening houdend met de belangen van de doelmarkt van elk product. De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018, die op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd (bron: FSMA).

Vernieuwde Tijdelijke Reisverzekeringen

TM: De IDD-richtlijn zorgt voor een wijziging in de productstructuur van Allianz Global Assistance.

Rudi: De nieuwe regelgeving, waarvan de eigenlijke uitwerking een overgangsperiode van twee jaar kent, zorgt bij Allianz Global Assistance voor vernieuwde Tijdelijke Reisverzekeringen en Assistance. Ook de jaarpolissen worden geherstructureerd, m.a.w. meer op maat van de klant. Ook voor de reisagent heeft de nieuwe verzekeringswetgeving enkele belangrijke gevolgen. Zo komt er niet alleen een plafond van 200 euro voor de verkoop van polissen (zowel tijdelijk als jaarlijks), de verkoper (lees: de reisagent) zal ook de nodige opleidingscertificaten moeten voorleggen.

Tanja: Dat komt in de praktijk neer op een opleiding ‘Economisch Hoger Onderwijs’, waartoe het graduaatdiploma Toerisme jammer genoeg niet gecategoriseerd wordt. Dat is een werkpunt. We denken dat de vakverenigingen hierin ook hun rol kunnen spelen.

——————–

“Soms verdient de reisagent meer op de reisverzekering dan op de reis zelf!”

Tanja Maes

——————–

TM: Rudi, je bent al jaar en dag het gezicht van Allianz Global Assistance. Hoe lang ga je nog door?

Rudi: Ik denk nog niet aan stoppen en blijf daar graag een beetje mysterieus over. Maar het klopt dat ik stilaan één en ander aan het doorgeven ben aan de AGA accountmanagers. Voor het travel-segment neemt Tanja alvast een stukje over.

Tanja: Dat klopt. Bij de touroperators heb ik – samen met de collega accountmanagers – alvast enkele belangrijke accounts op mij genomen en ook regionaal is het de bedoeling om een goed contact op te bouwen met de reisagent. Allianz Global Assistance draagt een persoonlijk en nauw contact al jaren hoog in het vaandel. Ze moeten mij nog beter leren kennen, maar daar is gelukkig alle tijd voor. Rudi is hét gezicht van Allianz Global Assistance. Het is bijzonder leerrijk om van hem één en ander op een aangenaam tempo over te nemen. Zoiets lukt trouwens niet van de ene op de andere dag.

Rudi: Tanja komt vanuit de klassieke retail. Het is belangrijk dat ze met mondjesmaat in alle segmenten haar bakens uitzet. Ook het internationale luik valt niet te onderschatten. Ook al worden de contracten op dat vlak niet meteen lokaal onderhandeld (bv. Eurostar, Delta Airlines of Air France), we rekenen ze ook tot onze klanten en willen hen dan ook lokaal servicen.

TM: Voortaan hebben jullie met Stéphane Aerts een nieuwe sales- en marketingdirecteur, in opvolging van Ilona Van Hemelrijk, die als extern consultant voor AGA aan de slag gaat.

Rudi: Het is een goede zaak dat onze nieuwe sales- en marketingdirecteur, Stéphane Aerts, zorgt voor de nodige bestendigheid naar de huidige klanten. Allianz Global Assistance is al jaren een certitude met een glasheldere reputatie in de reissector. We gaan prat op jarenlange partnership met onze ‘klanten-partners’, zoals Thomas Cook, Joker, Uniglobe, Anders Reizen of HOBO Reizen.

TM: Klopt het dat de reisagent met de verkoop van reisverzekeringen nog aardig zijn boterham kan verdienen?

Tanja: Zeker en vast. Soms verdient de reisagent meer op de reisverzekering dan op de reis zelf!

Comments