Cruise

Alle schepen van TUI Cruises tegen 2023 op walstroom

TUI Cruises verwelkomt het aangekondigde financieringsprogramma van de Duitse federale overheid om de walstroomvoorziening in alle Duitse havens uit te breiden. CEO Wybcke Meier: “Het initiatief ondersteunt ons doel om de cruises milieuvriendelijker te maken. We beschikken vandaag al over de jongste en meest milieuvriendelijke vloot in de wereld. Naast ons innovatief uitlaatgassenbehandelingssysteem zal walstroom ervoor zorgen dat we de emissie van de schepen in de Duitse havens vrijwel op nul kunnen houden.” Mein Schiff 4 en Mein Schiff 5 kunnen vanaf 2020 overschakelen op walstroom. Tegen 2020 zullen alle schepen van de TUI-vloot kunnen inpluggen op het landnet. Meier: “Hierbij onderbouwt TUI Cruises andermaal haar claim om emissiearme schepen verder te promoten en op die manier een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat. De schepen van TUI Cruises voldoen al aan de hoogste normen op het vlak van energie-efficiëntie. Ingebouwde katalysatoren zorgen ervoor dat de hulpmotoren in de havens in regel zijn met de TIER III-norm voor de uitstoot van stikstofoxide. Bovendien filteren hybride gaswassers, geïnstalleerd op zes van de zeven schepen tot 99 procent van de zwavelemissie en 60 procent van de uitstoot van fijnstof.

© foto TUI Cruises

Comments