Analyse

Afschaffing geoblocking: online (reis)shoppen makkelijker

Alle Belgische online consumenten kunnen vanaf eind 2018 genieten van dezelfde prijzen en verkoops-of betalingsvoorwaarden in de hele Europese Unie. Het Europees Parlement keurde onlangs een maatregel goed waardoor ‘geoblocking’ bij online winkelen in de EU wordt afgeschaft. In de Europese Unie wordt het dus mogelijk om producten uit andere lidstaten aan te kopen zonder daarbij hogere prijzen of bijkomende betalingskosten te moeten betalen. U leest het goed, dus ook online reizen reserveren op buitenlandse websites, wordt een stuk gemakkelijker.

ABTO reageert

Ilse Meyers: “Europa wenst tot één markt zonder grenzen te komen. Ze willen dat EU-burgers in elk ander EU-land kunnen gaan winkelen, wonen, werken en studeren. Om dit doel te bereiken produceert Europa tal van ‘uniforme’ Europese regelgeving die de grenzen binnen Europa moeten vervagen en waardoor de consumenten binnen de EU grenzen met gelijke regels behandeld worden. Een goed voorbeeld is de recente richtlijn betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, waar Europa de regels bepaalt en de lidstaten deze op een min of meer uniforme wijze dienen toe te passen. Een consument mag hierdoor ervan uitgaan dat zijn pakketreis die hij aankoopt bij een Europese speler op dezelfde manier beschermd is als in België. Of dit in de praktijk werkelijk zo zal zijn, zullen we moeten afwachten. Ook de richtlijn betreffende consumentenrechten van 2011 wenst een harmonisatie van bepaalde aspecten bij verkoop op afstand (online verkoop) door te voeren binnen alle lidstaten om zo tot een echte markt zonder binnengrenzen te komen waar de EU consument zonder zorgen kan shoppen. Zelfs indien het mis zou gaan bij zijn online aankoop, kan de consument zijn klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) die voor hem een oplossing met de handelaar tracht te regelen of beroep doet op een geschillencommissie, zoals onze Geschillencommissie Reizen.

Ook keurde het Europees Parlement de afschaffing van geoblocking onlangs goed. Een lovenswaardig initiatief dat het voor de consument nog makkelijker moet maken om binnen Europa te kopen. Doelstelling is hier a single digital market te creëren. Echter naast de vele voordelen houdt dit toch opnieuw een aantal verplichtingen in. Zo mag je een aankoop niet meer weigeren zuiver op basis van nationaliteit en moet o.a. je online platform cross border proof gemaakt worden en openstaan voor het ingeven van buitenlandse adressen (denk maar aan de verschillende postcodes) en internationale bankgegevens. Ook moet je bij automatische rerouting (bvb als je als Belg op een Nederlandse site surft en automatisch wordt doorgestuurd naar de .be url…) de toestemming vragen aan de consument of hij dit wenst. Zo moet je hem steeds de vrijheid gunnen om terug naar de oorspronkelijke site te surfen.

ABTO stelt zich echter vragen bij deze overvloed aan regelgeving.

Onze leden, allen Belgische ondernemers, dienen aan alsmaar meer regels te voldoen, maar durven we te kijken naar andere EU landen waar het ook zo zou moeten zijn? Bovendien is de harmonisatie van de lokale wetgeving ook nog verre van gerealiseerd, waardoor er altijd verschillen zullen zijn in functie van de lidstaat waar onze klant koopt. En de klant zelf? De klant krijgt te horen dat hij overal veilig kan shoppen in Europa, maar wordt geconfronteerd met namaak, fraude en zelfs voor zijn welverdiende vakantie kan hij bedrogen uitkomen met een ‘spookvilla’. En wat met het verschil in reisadviezen in Europa, hoelang heeft de sector niet moeten aandringen op het opheffen van het negatief reisadvies op Tunesië? De Belgische organisatoren konden geen reizen aanbieden naar Tunesië, maar de Belgische online klant kon perfect zijn reis naar Tunesië boeken met vertrek vanuit een grensluchthaven. Wanneer maakt Europa werk van deze belemmeringen, want het zwaard moet aan 2 kanten snijden en ook voor de ondernemingen een werkbaar ondernemersklimaat creëren.”

BTO reageert

BTO: “Zeer onlangs keurde het Europees parlement een rechtstreeks in de hele EU toepasselijke verordening goed over wat in jargon de naam “geoblocking” draagt. Dat gebeurde na vier finale rondes (gedurende twee jaar) informeel overleg tussen de Ministerraad, de Commissie en het Parlement. Het gaat om het bestrijden van commerciële praktijken die online klanten verhinderen een dienst of een goed aan te kopen in een andere lidstaat. Die praktijk komt erop neer dat de klant onmiddellijk – en zonder zijn akkoord- omgeleid wordt naar een plaatselijke, nationale site waar andere prijzen of voorwaarden gelden. Je winkelt dan aan Belgische voorwaarden. Naast afblokken of re – routen kan het ook gaan om een beperking van de toegang tot naverkoop diensten of om prijs- of betalingsdicriminatie. Een studie van de Europese Commissie toonde aan dat 63 procent van de websites niet aan bezoekers van een ander land de mogelijkheid geven om aankopen te doen. Er bleek vooral sprake te zijn van geoblocking bij de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten; hierbij werd in 86 procent van de onderzochte gevallen geoblocking toegepast. Bij het boeken van reserveringen voor bijvoorbeeld sportevenementen kwam dit uit op 40 procent van de gevallen Het gaat zowel om BtoC als om BtoB. Met andere woorden: koop je via het web in een andere lidstaat dan mag je niet verhinderd worden gebruik te maken van de lagere prijzen die er voor hetzelfde aangeboden worden en moeten de bijkomende betalingskosten gelijk zijn.”

Bernard Tuyttens: “Dat is consumentenbescherming. Let wel: dit geldt niet voor transport. Transport was in de EU dienstenrichtlijn ook al een uitgezonderd en de EU verordening over Luchttransport Diensten biedt op zichzelf al een geharmoniseerde regelgeving.”

BTO: “Is het van wezenlijk belang voor onze sector? Ja, maar eigenlijk niet echt. De tekst is een ingewikkeld compromis dat inderdaad bladzijdenlange reeksen uitzonderingen voorziet. Om er maar één te vermelden: prijsdiscriminatie kan niet langer, prijsdifferentiatie wel. Producenten en handelaars zullen voor specifieke groepen nog verschillende prijzen mogen aanrekenen. O.a. studenten en vroege boekers zullen nog steeds kunnen genieten van een voordeliger tarief.”

Comments