Newsflash, Touroperating

ABTO 2.0: vernieuwde aanpak marktinformatie

ABTO, de Association of Belgian Tour Operators, kondigt aan om de toekomstige marktstudies toe te vertrouwen aan de firma GfK.

Bij de start van de nieuwe ABTO, is een vernieuwde aanpak van de Management Informatie, ofwel marktonderzoek, één van de strategische peilers van het strategisch toekomstplan. De werkgroep van ABTO  (M.I. 2.0), onder leiding van Pierre Fivet, heeft enkele ervaren bedrijven aangesproken om een voorstel te maken. Op basis van dit voorstel heeft de ABTO board unaniem besloten om de toekomstige marktstudies toe te vertrouwen aan de firma GfK. Voor ABTO is dit een belangrijke stap in het kader van de nieuwe ABTO naar de toekomst.

Trends Rapport vervangt ABTO-cijfers

Luc Coussement (President of the ABTO Board): “Het alomgekende ABTO-cijfer van vroeger is niet meer. Het nieuwe ABTO Travel Trends Rapport zal zowel de georganiseerde als de niet georganiseerde reismarkt op maandelijkse basis in kaart brengen. Samen met verschillende geïnteresseerde partijen wordt dit rapport op geregelde tijdstippen doorheen het jaar, verrijkt met extra parameters en invalshoeken. Op die manier zal ABTO voor haar leden, en haar geassocieerde leden, systematisch de vinger aan de pols houden van zowel de huidige als de toekomstige sector evoluties en consumentgedragingen via moderne dashboards en rapporten.”