Aviation

Aanzienlijke groei van luchtvaartbanen verwacht

De International Air Transport Association (IATA) heeft de resultaten gepubliceerd van een wereldwijd onderzoek van Human Resources diensten in de luchtvaartsector. Meer dan 73% van de respondenten verwacht dat de belangrijkste banengroei verwacht wordt bij de grondoperaties, klantenservice en bij het cabinepersoneel. 48% meldt dat het vinden van nieuw talent een grote uitdaging is, zowel vanwege het gebrek aan beschikbaarheid van kandidaten met de juiste vaardigheden en kwalificaties als, in sommige gevallen, de soms te hoge looneisen van nieuwe kandidaten. Naast het loon- en uitkeringspakket van elke medewerker, identificeerden de HR-professionals doorgroeimogelijkheden (49%) en ontwikkeling en training (33%) als hoge prioriteit in arbeidstevredenheid en -behoud. Slechts 28% van de respondenten gaf aan dat de huidige training effectief is. Daarom proberen veel bedrijven en organisaties hun interne training met externe partners te verbeteren. Ongeveer 75% van de respondenten verwacht de komende twee jaar een aanzienlijke toename van het aantal jobs in de diensten klantenservice, grondoperaties en cabinepersoneel. In het rapport wordt geen melding gemaakt van het groot tekort aan piloten maar ook dat gegeven is algemeen bekend.