Aviation

2017 volgens IATA sterk jaar voor passagiersvervoer

Het passagiersvervoer in de luchtvaart is in 2017 flink gestegen. “2017 kende een sterke start van het jaar en dat bleef de rest van het jaar ook zo, dankzij een breedgedragen verbetering van de economische omstandigheden”, aldus directeur Alexandre de Juniac van de International Air Transport Association (IATA). Het passagiersvervoer, uitgedrukt in gevlogen kilometers door betalende passagiers, steeg met 7,6% ten opzichte van 2016. Dat was boven het tienjaars gemiddelde van 5,5%. De capaciteit steeg in 2017 met 6,3% en de bezettingsgraad nam met 0,9 procentpunt toe tot 81,4%. Dit was een recordniveau, aldus IATA. In alle regio’s was in 2017 sprake van een stijging van het passagiersvervoer. Die was het sterkst voor luchtvaartmaatschappijen in de regio Asia Pacific, met 10,1%, gevolgd door Europa, waar sprake was van een toename van 8,2%. Noord-Amerikaanse maatschappijen behaalden een groei van het passagiersvervoer van 4,2%. Dat was de laagste van alle regio’s. Vooruitblikkend naar 2018 verwacht De Juniac dat de onderliggende economische outlook sterk blijft. Maar de stijgende kosten, vooral brandstof, zullen ervoor zorgen dat de eerste helft van 2018 niet zo sterk is als die in 2017.