Aviation, Newsflash, Reisindustrie, Vakvereniging

1 januari 2018: implementatie PNR-wet voor luchtvaartmaatschappijen

U heeft het ongetwijfeld vernomen: vanaf 1 januari e.k. wordt de PNR-wet (passenger name record en API advance passenger information) van toepassing voor de luchtvaartmaatschappijen. Het KB (Koninklijk Besluit) voor de luchtvaartsector dat één en ander regelt, is er al sinds juli j.l.. Nu wordt het effectief geïmplementeerd. Wat de reiziger bovenal zal merken is de “conformiteitscontrole” net voor het betreden van het vliegtuig: er wordt door de airline – per passagier-  nagegaan of de naam op de ID-card of het paspoort volledig overeenstemt met die op het vervoersbewijs.

In werkelijkheid schuilt er veel meer achter. De airlines moeten – per passagier- alle passagiersgegevens waarover ze beschikken doorgeven (“pushen”) aan een centrale overheidsdienst, de PIE (persoonsinformatie-eenheid), die dat alles keurig verzamelt en – wanneer een andere EU lidstaat erom vraagt- dit moeten doorgeven aan hun buitenlands EU collega’s. Met andere woorden: er schuilt in de naloop van de terroristische aanslagen een gigantische informatieverzameling en dito uitwisseling achter.

De minister van Binnenlandse zaken en zijn administratie waren van plan om onmiddellijk na het afronden van het (toepassings- )  KB voor de luchtvaart achtereenvolgens een KB uit te werken voor het internationaal persoonsvervoer per trein,  vervolgens  voor het geregeld persoonsvervoer per bus (genre Eurolines), vervolgens voor het vervoer over water en tenslotte voor de “reisoperatoren” (dat zijn de reisbureaus en tour operators).

BTO verneemt dat de gesprekken met het internationaal spoor niet echt opschieten. De moeilijkheidsgraad om iets dergelijks van toepassing te maken voor de spoorwegen zijn zéér aanzienlijk.

Belgian Travel Organization: “We zijn gelukkig dat de bevoegde minister, J. Jambon, in zijn publieke optredens (de verklaringen in de kamer inbegrepen) niet langer de “reisoperatoren” vermeldt”. Bij de eerste gesprekken met het cabinet Binnenlandse Zaken had BTO de vraag gesteld: wat precies, welke gegevens wil je van ons, de reisagenten en tour operators, bekomen, die je niet al eerder uit een andere bron aangeleverd waren? Er kwam geen sluitend antwoord op die vraag. Dan kan men inderdaad beter afzien van het opleggen van veel en vooral dure (IT, werkuren, etc.) verplichtingen aan de “reisoperatoren”.”

Comments