Edito

Van virtueel naar reëel

Te vaak wordt dezer dagen in onze gedigitaliseerde wereld – waar ‘digital natives’ overigens (ook terecht) meestal de dienst uitmaken in performante marketing- en verkoopstrategie – voorbijgegaan aan de snel evoluerende socio-demografische ontwikkelingen van miljoenen reisconsumenten.

Uit diverse wetenschappelijke onderzoekingen blijkt immers dat op het einde van de jaren 2020 een vijfde van de bevolking in ons land en omringende buurlanden tot de leeftijdsgroep van 60 tot 67 jaar zal behoren! Een uiterst uitdagende ontwikkeling niet alleen voor de minder sexy stationaire reisbureaus maar evenzeer voor de volatiele ‘coole’ online reisplatformen, zonder de permanent innovatieve creativiteit te vergeten van de reisproducent zelf.

Het reisbureau van de toekomst zal voor de erg gesegmenteerde behoeftenscala – ook van deze klanten – de digitalisering optimaal moeten gebruiken en het enorme aanbod met een persoonlijk reisadvies perfect bekronen. Met de overweging constant in het achterhoofd dat – ongeacht de productie- of verkoopmethodiek – een succesvolle reisonderneming niet met virtuele maar wel met reële winstmarges moet uitpakken om zich toekomstgericht verder te kunnen blijven profileren. Daarom dat zeker in een ongebreidelde onlinegroeimarkt in Europa – met een jaarlijkse groeicoëfficiënt van 9,3 percent – alle componenten afzonderlijk én gezamenlijk een enorme rol spelen in een eventueel succes of snelle ondergang.

Het gaat hier zowel om product, techniek én prijs, want iedere euro in het cloudgebeuren beslist mee over al dan niet succesvol ondernemen. Uiteraard is het voor vele actoren in het erg competitieve distributieveld niet makkelijk voortdurend nieuwe dynamische spelers van de echte blijvers te kunnen onderscheiden. Niet iedere bedbank is automatisch door een andere gelijkaardige speler te vervangen net als ‘flashing’ discount airline aanbieders (zelfs met IATA-licentie en traditionele GDS-toegang) vaak wel spectaculair in de moderne marketing schijnwerpers willen meespelen, maar daarom nog verre van automatisch aan te bevelen zijn.

De reisindustrie kan op termijn alleen gezond groeien indien niet primair of uitsluitend door technische processen aan moderne verkoop wordt gedaan, maar eerder de behoeftenscala van de klant consequenter en beter bediend wordt. Service en communicatie spelen hier een enorm belangrijke rol, terwijl bij velen (helaas) te vaak uitsluitend ‘de verkoop’ op de voorgrond staat… Méér over de klant te weten komen, leidt automatisch tot een nieuw aanbodplatform zoals honderden bedrijven in Silicon Valley het iedere dag opnieuw bewijzen waarbij bijna alles gefocust is op ‘de klant’ als een centraal zonnestelsel in de digitale cloudwereld.